Kurser

          IMG_2740_small          ReSet_bw

 

”Det här skulle jag ha velat veta när jag var klar med min utbildning!” Det har vi hört från så många kursdeltagare under åren. Vi vill hjälpa människor att uppnå sin kropps fulla potential. Vi gör något som vi tror på till fullo, men som alla andra tycker är dårskap. Vi utmanar etablerade sanningar genom att lära ut svåra saker på enkelt sätt.

Då vi de senaste åren har mött en stor efterfrågan på kortare kurser, workshops och föreläsningar så har vi nu valt att omstrukturera vårt utbud. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov. Här är några exempel på vad vi kan erbjuda:

 

Klinisk Neuroanatomi & manuell terapi: Kliniskt relevant neuroanatomi & neurofysiologi och hur det påverkar & påverkas av manuell terapi. Innehåller bland annat: Nervsystemets involvering vid en mängd vanliga diagnoser, hur man bedömer hur nervsystemet mår i anamnes och undersökning, hur nervsystemet reagerar på trauma och behandling, vilka symtom ger dysfunktioner på respektive segmentell nivå, hur påverkar och påverkas nervsystemet av manipulation, hur påverkas nervsystemet av andning och hållning, och mycket mer. (heldag, halvdag, kväll)

 

Dropp-teknik: Effektiva undersöknings- och justeringstekniker för columna och extremiteter, neurofysiologi, biomekanik, mm. (heldag, halvdag)

 

ReSet: Då stressen i samhället generellt har ökat medför det ökade muskelspänningar och uppreglerade skyddsreflexer. Genom att rikta sig mot de centra i hjärnan som reglerar smärtkänslighet har vi lyckats ta fram en behandlingsmetod som eliminerar smärta och muskelspänningar. Det innebär bland annat att det blir enormt mycket enklare att justera eller mobilisera när muskelspänningarna har släppt. Metoden bygger på den senaste forskningen om smärtmodulering. (heldag)

 

Nervous System 2.0: Vår nya revolutionerande kurs där Du får lära dig ett helt nytt behandlingssätt där vi med olika stimuli hjälper till att normalisera proprioception. Detta gör att vi kan hjälpa till att avlägsna motoriska inhiberingar, normalisera känsel och reducera smärta. Kursen bygger på den senaste forskningen inom smärtfysiologi, neurofysiologi och proprioception. Kursen ger Dig en strukturerad modell för effektiv behandling. (heldag)

 

FMT intensiv: Funktionell Manuell Terapi består av enkla och praktiskt användbara metoder vid undersökning och behandling av rörelseapparaten. Teknikerna är hämtade från många olika ”skolor” av manuell terapi och innefattar mobilisering, manipulation och nervmobilisering. Diagnostiken är enkel, rationell och välstrukturerad. Kursen lämpar sig väl för den som vill börja jobba mer manuellt och känner att de saknar praktiska verktyg. Kursen ger en solid grund i neurodynamiskt tänkande. Kursens fokus ligger på undersökning, analys och behandling av leder och nerver. (två heldagar)

 

Priser

Heldag (8 tim) 24.000kr exkl. moms och resekostnader

Halvdag (4 tim) 15.000kr exkl. moms och resekostnader

Kväll  (2.5 tim) 10.000kr exkl. moms och resekostnader

Kurserna riktar sig till legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer och läkare.