Kurser

”Det här skulle jag ha velat veta när jag var klar med min utbildning!”

Ovanstående har vi hört från så många kursdeltagare under åren.

Vi vill hjälpa människor att uppnå sin kropps fulla potential.

Vi gör något som vi tror på till fullo, men som alla andra tycker är dårskap.

Vi utmanar etablerade sanningar genom att lära ut svåra saker på enkelt sätt.

Förresten så håller vi Sveriges bästa kurser i manuell terapi.

Då vi de senaste åren har mött en stor efterfrågan på kortare kurser istället för våra mer omfattande kurser har vi nu valt att omstrukturera vårt kursutbud. Kurserna kommer att vara 1-2 dagar och det kommer även att finnas halvdags föreläsningar.

Kurserna riktar sig till legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer och läkare.

Kurserna hålls huvudsakligen som uppdragsutbildningar.

Du kan även sätta upp dig på en intresselista, då vissa uppdragsgivare accepterar externa deltagare.

Flertalet kurser och föreläsningar kan även hållas hos Er om ni är tillräckligt många.

Dropp intensiv (2 dagar)

Intensiv manipulationskurs där Du får med Dig ett komplett behandlingskoncept baserat på neurofysiologi, biomekanik och över 40år klinisk erfarenhet! Du får lära dig att manipulera med dropp-teknik. Säkerhetstänkandet genomsyrar kursen med trygga behandlingspositioner och enkla tekniker för diagnostik och behandling. Kursen vänder sig både till novisen inom justeringsteknik, såväl som till terapeuten med  erfarenhet av justeringar.

Med mycket fokus på det praktiska lär Du Dig effektiva undersöknings- och justeringstekniker som lyfter behandlingen av Dina patienter. Manipulationsbehandling gör att mer hinns med vid varje besök och leder ofta till kortare behandlingsserier. Kursen ger Dig en strukturerad modell för effektiv behandling och innehåller tekniker för hela columna.

 

5 200 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

IMG_2740_small

Dropp extremiteter (1 dag)

Intensiv manipulationskurs där Du får lära Dig manipulera extremiteter med dropp-teknik. Kursen vänder sig både till novisen inom justeringsteknik, såväl som till terapeuten med  erfarenhet av justeringar. Med mycket fokus på det praktiska lär Du Dig effektiva undersöknings- och justeringstekniker som lyfter behandlingen av Dina patienter.

Kursen ger Dig en strukturerad modell för effektiv behandling och innehåller tekniker för både övre och nedre extremiteter och inkluderar bland annat SC-led, AC-led, höft och fot.

 

2 800 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

ReSet_bw

ReSet (1 dag)

Då stressen i samhället generellt har ökat medför det ökade muskelspänningar och uppreglerade skyddsreflexer. Genom att rikta sig mot de centra i hjärnan som reglerar smärtkänslighet har vi lyckats ta fram en behandlingsmetod som eliminerar smärta och muskelspänningar.

Det innebär bland annat att det blir enormt mycket enklare att justera eller mobilisera när muskelspänningarna har släppt.

Metoden bygger på den senaste forskningen om smärtmodulering. Evidensbasen utgörs idag av ca 450 studier.

 

2 800 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

Nervous System 2.0 (1 dag)

Vår nya revolutionerande kurs där Du får lära dig ett helt nytt behandlingssätt där vi med olika stimuli hjälper till att normalisera proprioception. Detta gör att vi kan hjälpa till att avlägsna motoriska inhiberingar, normalisera känsel och reducera smärta.

Kursen bygger på den senaste forskningen inom smärtfysiologi, neurofysiologi och proprioception. Kursen ger Dig en strukturerad modell för effektiv behandling. Kursen innehåller tekniker för hela kroppen.

 

2 800 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

FMT intensiv (2 dagar)

Funktionell Manuell Terapi består av enkla och praktiskt användbara metoder vid undersökning och behandling av rörelseapparaten. Teknikerna är hämtade från många olika ”skolor” av manuell terapi och innefattar mobilisering, manipulation och nervmobilisering. Diagnostiken är enkel, rationell och välstrukturerad.

Kursen lämpar sig väl för den som vill börja jobba mer manuellt och känner att de saknar praktiska verktyg. Kursen ger en solid grund neurodynamiskt tänkande. Kursens fokus ligger på undersökning, analys och behandling av leder och nerver. Kursen innehåller tekniker för hela kroppen.

 

5 200 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

Föreläsningar

Klinisk Neuroanatomi & manuell terapi (Heldag)

En föreläsning om kliniskt relevant neuroanatomi & neurofysiologi och hur det påverkar & påverkas av manuell terapi. Föreläsningen kommer bland mycket annat innehålla:

 • Ryggmärgens & dura maters infästningar och mobilitet
 • Mobilitet och trånga passager  för perifera nerver
 • Sympatisk innervation och effekten av störningar på denna
 • Nervsystemets involvering vid en mängd vanliga diagnoser
 • Hur man bedömer hur nervsystemet mår i anamnes och undersökning
 • Hur man tänker kring övningsval och nervsystemet
 • Hur nervsystemet reagerar på trauma och behandling
 • Vad som påverkar nervsystemets läkning
 • Vilka symtom ger dysfunktioner på respektive segmentell nivå
 • Hur påverkas nervsystemet av andning och hållning
1500 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

Bygga klinik (Halvdag)

På den här föreläsningen får du hjälp att svara på frågorna:

 • Vem är din kund?
 • Vem betalar?
 • Hur hittar dina kunder dig?
 • Hur syns du på webben?
 • Marknadsföring, vad fungerar och vad kostar det?
 • Varför ska kunden välja just dig?
 • Hur får du kunde att rekommendera dig till andra?

och mycket mer…

995 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen

Vinna patientens förtroende (Halvdag)

På den här föreläsningen får du svar på frågorna:

 • Hur får du patienten att känna sig välkommen?
 • Vad händer fysiologiskt vid ett positivt/negativt bemötande?
 • Hur svarar du på patientens frågor?
 • Hur förklarar du korrekt vad du gör för patienten på ett lättbegripligt sätt?
 • Vad behöver du tänka på gällande klinikens utformning?
 • Vad behöver du tänka på gällande hemsidans utformning?
 • Vad behöver du tänka på när du svarar i telefon?

och mycket mer…

995 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen