Köpvillkor

Kom ihåg att med självservice är du som kund ansvarig för beställningen. Kontrollera noggrant din beställning innan du bekräftar köpet genom att trycka på ”Boka”-knappen.

Priserna är i SEK exklusive moms.

Du måste vara minst 18 år gammal för att anmäla dig till en av Spinal Approach ABs kurser.

Spinal Approach AB får begära att kursdeltagare bevisar att de är av Socialstyrelsen legitimerade vårdgivare.

När du beställer kommer vi att spara ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer i vårt kundregister. Denna information kommer inte att delas med någon annan. Det är enda syfte är att kunna skicka dig information om nya kurser och specialerbjudanden.

Plats, tid och kostnad kan förändras. Spinal Approach AB är inte ansvarigt för eventuella kostnader som kan uppstå på grund av förändringar av kurs eller inställd kurs.

Kursregistrering sker via internet och en orderbekräftelse skickas via e-post.

Faktura på halva kursavgiften skickas i samband med bokning och ska betalas inom utsatt tid för att bokningen skall anses bekräftad.

Vid avbokning av en kurs tidigare än 3 veckor före kursstart så kvarstår den inbetalda avgiften för att kunna användas vid anmälan till samma kurs inom ett år från att den bokade kursen skulle ha hållits. Om inte deltagande har skett inom ett år förfaller den inbetalda avgiften. Inbetald avgift återbetalas ej. Inbetald avgift kan ej överlåtas.

Vid avbokning av en kurs senare än 3 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Om en kurs ställs in av Spinal Approach AB återbetalas hela kursavgiften.

Återbetalning beviljas inte för partiell närvaro.

Film- eller ljudinspelning är inte tillåtet på någon av kurserna. Personer som försöker spela in film eller ljud kommer omedelbart att avvisas från kurs/föreläsning.

Personer som utan skriftligt medgivande från Spinal Approach AB sålt eller på något sätt tjänat på försäljning av anteckningar, film- eller ljudinspelningar av Spinal Approach ABs kurser eller föreläsningar kommer att polisanmälas för brott mot upphovsrätten.

Spinal Approach AB reserverar sig rätten att neka en person tillträde till kurs.

Manuell terapi är ett ämne som ständigt förändras. Kursdeltagare tillråds därför att kontrollera den senaste informationen avseende utförande, dosering, duration och kontraindikationer.

Kursdeltagaren ansvarar själv för att normala försiktighetsåtgärder alltid vidtas.

Kursdeltagare deltar på kursen under eget ansvar.

Då manuell terapi medför en potentiell risk om de utförs felaktigt eller oförsiktigt reserverar vi oss rätten att avvisa en deltagare från kursen om personen inte följer kursledarnas instruktioner om hur teknikerna skall utföras på säkrast möjliga sätt.

Vänligen notera att varken författarna eller kursledarna tar på sig något ansvar för eventuella skador på person eller egendom som skulle kunna uppkomma under kursen eller som uppkommit efter att ha praktiserat tekniker eller följt instruktioner från kurser arrangerade av Spinal Approach AB.