Spinal Approach System

 

Vår gamla manipulationskurs SNAP! har nu integrerats med nytillskottet Drop! till en omfattande kurs där Du får med Dig ett komplett behandlingskoncept baserat på neurofysiologi, biomekanik och över 40år klinisk erfarenhet!

Säkerhetstänkandet genomsyrar kursen med trygga behandlingspositioner och enkla tekniker för diagnostik och behandling. Kursen vänder sig både till novisen inom justeringsteknik, såväl som till terapeuten med  erfarenhet av justeringar.

Med mycket fokus på det praktiska lär Du Dig effektiva undersöknins- och justeringstekniker som lyfter behandlingen av Dina patienter. Manipulationsbehandling gör att mer hinns med vid varje besök och leder ofta till kortare behandlingsserier.

Kursen ger Dig en strukturerad modell för effektiv behandling. Kursen innehåller tekniker för hela columna (även i sittande och stående), revben samt extremitetstekniker.

Dropp-plattor för thorakal, lumbal, SI-leder samt extremiteter ingår i kursavgiften

Kursen omfattar 2 x 3 dagar.

16 200 SEK/pers exkl moms

Se kurstillfällen