ReSet

 

Genom att rikta sig mot de centra i hjärnan som reglerar smärtkänslighet har vi lyckats ta fram en behandlingsmetod som eliminerar smärta och muskelspänningar.

Det innebär bland annat att det blir enormt mycket enklare att justera eller mobilisera när muskelspänningarna har släppt.

Metoden bygger på den senaste forskningen om smärtmodulering. Evidensbasen utgörs idag av ca 450 studier.

2 400 SEK/pers exkl moms