Kommande kurser

    Nedsatt proprioception och dess roll i muskuloskelettala dysfunktioner.

     

    Vi har tagit fram en ny modell för undersökning och behandling av muskuloskelettala dysfunktioner. Modellen bygger på den roll som nedsatt proprioception och sensomotorisk inkongruens har och beskriver hur en rad symptom, inte bara smärta, uppstår och kan behandlas.

     

    pain_model Ladda ner artikeln >>